Chính sách bảo mật Thăng Long Đạo Quán

Website www.cy453400.com thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông DTH xin gửi đến quý khách hàng Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin (sau đây gọi chung là “Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên và/hoặc giao dịch trên trang website www.cy453400.com.

Chính Sách này mô tả cách www.cy453400.com tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên, giao dịch trên www.cy453400.com (sau đây gọi chung là “thành viên”). Việc thành viên truy cập, đăng ký thành viên hoặc thực hiện giao dịch trên www.cy453400.com được hiểu là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.cy453400.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà www.cy453400.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.cy453400.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.cy453400.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.cy453400.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.cy453400.com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước, bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Các cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.cy453400.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin thành viên

Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông DTH

Địa chỉ: Số 84, đường Thanh Bình, Tổ dân phố số 9, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Email: [email protected]

Điện thoại: (+84) 877.58.6868

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.cy453400.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ đến Ban quản trị của website www.cy453400.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Thăng Long Đạo Quán sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Thăng Long Đạo Quán sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  Thông tin cá nhân của thành viên trên www.cy453400.com được www.cy453400.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.cy453400.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

7. Đối tượng chia sẻ thông tin

Ban quản trị website www.cy453400.com có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của thành viên, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho thành viên và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.

Ban quản trị www.cy453400.com có thể chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên tới các đối tác thực hiện việc vận chuyển hàng hóa/ sản phẩm hoặc để nghiên cứu và giới thiệu tới thành viên những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn tới từng cá nhân thành viên. Trong trường hợp thành viên  không muốn chia sẻ thông tin, www.cy453400.com hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ thành viên.

Lưu ‎ ý: Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Thăng Long Đạo Quán chỉ được áp dụng tại http://www.cy453400.com/. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại trang của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

 
1900.3333
Thứ bảy, 10/06/2023
( Ngày 23/04 /2023(Nhuận))