Nguồn gốc công cụ Không Nên Làm Gì theo phong thủy

Nói về Bát Tự: Bộ môn này được hình thành từ năm 618 đến 907 (thời Đường) tại Trung Hoa, theo tương truyền là của cụ Lạc Lộc sáng tạo ra nhưng chỉ mới dùng 3 trụ ngày tháng năm sinh, sau đó từ năm 907 tới 960 thì được Cư sĩ Từ Cư Dịch (tự là Tử Bình) thêm 1 trụ giờ gọi là Tứ Trụ hay Bát Tự và dùng tới nay. Công cụ Không Nên Làm Gì sử dụng Bát Tự giúp đưa ra những lời khuyên về những điều không nên làm trong ngày dựa theo giờ ngày tháng năm sinh của mệnh chủ.

Nói về thuật trợ mệnh cải vận: Sau khi xem Bát tự chúng ta sẽ biết mệnh cục của mình vượng suy cường nhược ngũ hành nào. Từ đó có thể biết may rủi, phúc họa của bản thân trong hiện tại, tương lai và quá khứ. Chính vì chúng ta nắm được nguyên nhân, lý do tại sao lại sinh ra tốt và xấu. Sau đó tình cách xử lý sao cho mệnh cục có sự cân bằng để phát triển, đó gọi là Thuật trợ mệnh cải vận.

Mục đích xem ‘’Không nên làm gì theo phong thủy’’

Nguyên lý hoạt động

Hướng dẫn sử dụng công cụ

Lưu ý:

Xem thêm công cụ khác:

Lịch âm dương
Lịch hôm nay
Fanpage
 
1900.3333
Thứ bảy, 10/06/2023
( Ngày 23/04 /2023(Nhuận))